YASAMA


   Anayasa’mıza göre devletimizin temel görevleri şunlardır:

   Devletimiz bu görevleri yasama, yürütme ve yargı organları aracılığıyla yerine getirir. Devletimizin yasama organı TBMM’dir.

   Ülkemizde düzenli olarak yapılan genel seçimlerde, halkın oylarıyla seçilen milletvekilleri TBMM’de milleti temsil ederler. Milletvekilleri, meclis çalışmaları içerisinde yasalar çıkartır, değiştirir veya kaldırırlar. Yürütme görevini üstlenen kurumların çalışmalarını takip eder ve denetlerler.

   Türkiye Büyük Millet Meclisi Çocuk Sayfası için tıklayınız.