YARGI

   Anayasa’mızın 9. maddesinde “Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.” denilmektedir.

   Anayasa’ya göre devletin hukukî tasarruflarının tamamı yargı denetimine bağlı kılınmıştır. Anlaşmazlığın olduğu her yerde yargı vardır. Hiçbir mahkeme davaya bakmaktan kaçınamaz. Dava konusu ne olursa olsun, bir mahkeme “Türk Milleti adına” yargı yetkisini kullanmak zorundadır, reddedemez. Mahkemelerin yargı yetkisi tamamıyla bağımsız olup faaliyetlerinde ne Cumhurbaşkanı ne Bakanlar Kurulu ve ne de Türkiye Büyük Millet Meclisinden talimat almaz. Çünkü yargı bağımsızdır.