Vatandaş

   Vatandaş, “aynı ülkede yaşayan ve devlete vatandaşlık bağı ile bağlı olan kişi” demektir. Vatandaşlar, yaşadığı ülkenin yasalarına karşı görev ve sorumluluklar üstlenmelerinin yanında çeşitli haklara da sahiptirler. Örneğin, siyasi hakların kullanımı vatandaşlıkla başlar. Siyasi haklar, o ülkenin yalnız kendi vatandaşlarına verdiği haklardır. Herkes yasalar önünde özgür ve eşittir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, vatandaşları arasında yasa açısından fark gözetmeden eşit şekilde hizmet vermekle yükümlüdür. Haklar vatandaşlıkla başlar. Vatandaşlık, kişiyi devlete bağlayan siyasi ve hukuki bağdır.

   Anayasa’mızın 66. maddesi vatandaş olmanın sınırlarını çizmiştir: “Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür. Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türk’tür. Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hâllerde kaybedilir. Hiçbir Türk, vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz. Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yolu kapatılamaz.”

   Vatandaş olma bilinci, yaşadığı ülkede görev ve sorumluluk almayı gerekli kılar. “Ben bu ülkenin vatandaşıyım.” diyen bir kişi ancak “Benim bu ülkede bazı haklarım ve sorumluluklarım var.” diyebilir. Buna karşılık da “Ben bu hakları kullanabilmek için bu ülkeye hizmet vermeliyim.” diyebilmelidir. Vatandaş olma hak ve sorumlulukları şunlardır: