Bakanlar Kurulu (Hükümet)


   Başbakan ve bakanlardan kurulur.


   Bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya milletvekili seçilme yeterliğine sahip olanlar arasından başbakanca seçilir, cumhurbaşkanınca atanır, gerektiğinde başbakanın önerisi üzerine cumhurbaşkanınca görevlerine son verilir.

   Bakanlar Kurulu oluştuktan sonra en geç bir hafta içinde hükümet programı TBMM’de okunarak güvenoyuna sunulur. TBMM’de güvenoyu olan hükümet resmen kurulmuş olur ve devleti yönetmeye başlar.

   Hükümette görev alan bakanlar, başında bulundukları bakanlıkların en yüksek yöneticileridirler. Kamu hizmetleri, bakanlıklar arasında iş bölümü yapılarak yerine getirilir. Tüm bakanlıklar çalışmalarında iş birliği yaparlar.