Demokrasi

   Demokrasi halkın egemenliğine dayanan bir yönetim şeklidir. Millet, kendini yönetenleri seçerek egemenlik hakkını temsilcileri aracılığı ile kullanır. Bir toplumda demokrasinin gerçekleştirilebilmesi için bazı asgari şartların bulunması gerekir. Bunlar:

   Demokrasi idealinin temelinde insan, hak, özgürlük, eşitlik, adalet gibi yüce kavramlar yatar. İnsanı ilk hatırlayan, ona en üstün değeri veren, onu yücelten siyasi rejim, demokrasi olmuştur. Demokrasinin asıl amacı, insanın özgürce gelişmesini ve yaşamasını sağlamaktır. Bunu ise dil, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin herkes için ister. Bunun içindir ki demokrasi, insan haklarının gerçekleştirildiği düzeni temsil eder.