Cumhuriyetin Nitelikleri

   Türkiye Cumhuriyeti; toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Bu, Anayasa’mızın 2. maddesi ile hükme bağlanmıştır.

   Cumhuriyetimizin bu nitelikleri Birleşmiş Milletler Anlaşması ile, Milletlerarası Adalet Divanı statüsü 1801 sayılı Kanun’la onaylanmıştır.

   Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk milliyetçiliğine bağlı ve Atatürk ilkelerine dayalı olup siyasi rejimler içinde insan haysiyetini en iyi koruyan, gerçekleştiren ve teminat altına alan “demokratik rejim”i benimsemiştir. Demokratik rejim de “laiklik” ve “sosyal hukuk devleti” ilkelerine dayanmaktadır.

   Demokrasi, hâkimiyetin millete ait olduğu bir siyasi rejimdir. Laiklik ise “her ferdin istediği inanca sahip olabilmesi, ibadetini yapabilmesi ve dini inançlarından dolayı diğer vatandaşlardan farklı bir muameleye tabi tutulmaması” anlamına gelmektedir.

   Sosyal hukuk devleti olmak, bizzat devletin kendi koyduğu hukuk kurallarına uymayı ve yeterli maddi güce sahip olamayan kişilere yardımcı olmayı gerektirir.

   Buna göre Türkiye Devleti: