Cumhurbaşkanı


   Türkiye Cumhuriyeti devletinin başı olan cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları arasından, halk tarafından seçilir. Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir.

    Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri Anayasa’mızın 104. maddesinde yer almaktadır. Bu görev ve yetkilerinden bazıları şunlardır:

   Cumhurbaşkanının çeşitli sebeplerden dolayı geçici olarak görevinin başında bulunmaması durumunda TBMM başkanı, cumhurbaşkanına vekâlet eder.