Başbakan


   Bakanlar Kurulunun yani hükümetin başkanıdır. Bu göreve cumhurbaşkanınca Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri arasından atanır. Başbakanın görevlerinden bazıları şunlardır: