Anayasa

   Devletin temel yapısını, yönetim biçimini, devlet kurum ve kuruluşlarının birbirleriyle olan ilişkilerini, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini düzenleyen temel yasadır. Anayasa, vatandaşlarla devlet arasında bir tür sözleşme niteliğindedir.

Yasa

   Anayasa doğrultusunda ve Anayasa’ya bağlı olarak çeşitli sebeplerle TBMM tarafından çıkartılan, değiştirilen ve kaldırılan yasalar vardır. Yasalar Anayasa’ya göre daha detaylıdır.

   Anayasa ve yasalara uymak her vatandaş için zorunludur. Uyulmadığı takdirde yine Anayasa ve yasalarca belirlenmiş caydırıcı hükümler uygulanır.