TÜRKİYE - AB İLİŞKİLERİ


   Avrupa’yla ilişkilerimiz yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. Osmanlı Devleti döneminde Balkanların fethiyle başlayan ilişkiler Türkiye Cumhuriyeti döneminde giderek gelişmiştir. Atatürk’ün barışçı politikası ile Avrupa ülkeler ile kalıcı dostluklar kurulmuştur.

   İkinci Dünya Savaşında büyük bir yıkım yaşayan Avrupa ülkeleri kendi aralarında birlik sağlamak, ekonomik gelişmeyi artırmak amaçlarıyla 1951’de Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu kurdular. Daha sonra üye ülkelerin artmasıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) adını alan teşkilata ülkemiz 1959 yılında başvurdu. Bu başvurunun kabul edilmesi üzerine 1963 yılında Ankara Antlaşması imzalandı ve böylece Türkiye AB arasında ortaklık sağlandı. Birliğe dâhil olmak için bir geçiş dönemi öngörüldü.

   Türkiye 1987 yılında AB’ye tam üyelik başvurusunda bulundu. 1997 yılında ise ülkemiz AB’nin genişleme kapsamı içerisine dâhil edildi. AB’ye tam üyelik için yasal reformları hızlı bir şekilde yerine getirilerek 2005 yılında AB’ye tam üyelik müzakerelerinin başlaması sağlanmıştır.